الأعمال التجارية في موريشيوس!

البحث عن شركة في موريشيوس مجاناً

لدينا قاعدة بيانات ضخمة من أكثر من 156,701 شركة في موريشيوس! استخدم أداة البحث وابحث عن الشركات بسهولة!

 

الشركات التي تنتهي ب -CO-LTD (موريشيوس)

الشركات التي تنتهي ب 0-CO-LTD

 
 • SOLAR 2000 CO LTD نشيطة – C19832 – 63 AVENUE HIRONDELLES, MORCELLEMENT SODNAC, QUATRE BORNES MAURITIUS ...
 • GRAND PORT 2010 CO. LTD نشيطة – C092022 – C/O PRIME PARTNERS LTD, 15TH FLOOR AIR MAURITIUS CENTRE, 6 PRESIDENT J KENNEDY ST PORT LOUIS ...
 • THE SCORE 2000 CO LTD نشيطة – C25888 – C/O MR DANAN SEETAPAH, CEMETERY ROAD,CIRCONSTANCE, SAINT PIERRE MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب 1-CO-LTD

 
 • ZERO 1 CO LTD نشيطة – C54359 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب 3-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب 4-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب 5-CO-LTD

 
 • V 5 CO LTD نشيطة – C10939 – TEST DE BUCH STREEET, CUREPIPE ...
 

الشركات التي تنتهي ب 6-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب 8-CO-LTD

 
 • HOTTO 8 CO., LTD. نشيطة – C48080 – C/O EQUITY TRUST (MAURITIUS) LIMITED, 2ND FLOOR FELIX HLUSE, 24 DR JOSEPH RIVIERE STREET PORT LOUIS ...
 

الشركات التي تنتهي ب A-CO-LTD

 
 • JIUH FA CO., LTD. نشيطة – C47740 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • OKINAWA CO. LTD نشيطة – C51694 – MORC RAFFRAY, POINTE AUX CANNONIERS, MAURITIUS ...
 • NATHALIE SALVARA CO LTD نشيطة – C077491 ...
 • ASMADA CO LTD نشيطة – C26202 – PAVE ROAD, CAP MALHEUREUX, MAURITIUS ...
 • CHEVAM MORENA CO LTD نشيطة – C088939 – ROYAL ROAD, RIV DU REMPART ...
 

الشركات التي تنتهي ب B-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب C-CO-LTD

 
 • JPELEC CO LTD نشيطة – C46198 – LANE II, MORCELLEMENT HAUTS PLATEAUX, CUREPIPE MAURITIUS ...
 • FRIZTROPIC CO LTD نشيطة – C52641 – 4, LABOURDONNAIS ST, ROSE HILL, MAURITIUS ...
 • AUTOMEC CO LTD نشيطة – C10409 – 30 BRABANT STREET, PORT LOUIS ...
 • BREVIC CO. LTD نشيطة – C097541 – GOVINDEN LANE, FLOREAL ...
 • YASC CO LTD نشيطة – C090815 – MOKA, LECLEZIO, MOKA ...
 

الشركات التي تنتهي ب D-CO-LTD

 
 • MILES AHEAD CO LTD نشيطة – C56004 – C/O MR. KRESHAN BOOLUCK, 16,ROYAL RD,PROVIDENCE, Q.MILITAIRE MAURITIUS ...
 • AFRIMAD CO. LTD نشيطة – C10421 – 4 B DE ST PIERRE ST, PORT LOUIS, CAMP YOLOFF ...
 • JUDEX FRANCOIS AND CO LTD نشيطة – C25900 – 49 ROUTE BASSIN, QUATRE BORNES, MAURITIUS ...
 • VND CO LTD نشيطة – C65599 – 26, AVE DES IBIS SODNAC, QUATRE BORNES, MAURITIUS ...
 • PLAY - AD CO LTD نشيطة – C069165 – 100 FLOREAL ROAD, FLOREAL, MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب E-CO-LTD

 
 • ALLCARE CO. LTD نشيطة – C21881 – ROYAL ROAD, BELLE VUE MAUREL, MAURITIUS ...
 • HAPPY EMPIRE CO., LTD. نشيطة – C45038 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • BRIGHT LEAGUE CO., LTD. نشيطة – C60861 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • MODE-SOIE CO LTD نشيطة – C14443 – 13 QUEEN MARY AVENUE, FLOREAL ...
 • CRUISING ADVENTURE CO LTD نشيطة – C52206 – MELLE JEANNE, TRIANGLE ROAD, GOODLANDS MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب F-CO-LTD

 
 • MADCLIF & CO. LTD نشيطة – C46633 – AVENUE TROTTER, BEAU BASSIN, MAURITIUS ...
 • B.F FOODSTUFF CO LTD نشيطة – C101143 – PRINCESS ANNE ROAD, 7 MILE TRIOLET ...
 • SAAF. CO. LTD نشيطة – C62886 – 35, CANAL BATHURST STREET, PORT LOUIS, MAURITIUS – PORT LOUIS ...
 • SANDERS SURF CO LTD نشيطة – C075234 – LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35 CYBERCITY, EBENE MAURITIUS ...
 • W.I.F CO LTD نشيطة – C098972 – 12, AVENUE CORIOLIS, ROSE-HILL ...
 

الشركات التي تنتهي ب G-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب H-CO-LTD

 
 • JAVID SHAH CO LTD نشيطة – C080552 – C R COSSIGNY & T D'AVICE, Q BORNES ...
 • AWOTECH CO., LTD. نشيطة – C072425 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3 ALEXANDER HOUSE, 35 CYBERCITY EBENE ...
 • JSP AMITECH CO LTD نشيطة – C090585 – C/O FELICITE JEAN PAUL, GRAND LA FOUCHE MANGUES, RODRIGUES ...
 • HARSH CO LTD نشيطة – C51881 – VINGTA ROAD, NO3, VACOAS, MAURITIUS ...
 • GEERICH CO LTD نشيطة – C3839 – C/R DR MANILALL AND, R.E HART ST, TREFLES ...
 

الشركات التي تنتهي ب I-CO-LTD

 
 • SHANGHAI CO LTD. نشيطة – C1047 – 307 ROYAL ROAD, ROSE HILL ...
 • MAICHAI CO. LTD نشيطة – C42163 – 10 DR SUN YAT SEN ST, PORT LOUIS, MAURITIUS ...
 • MAHA SHAKTI CO . LTD. نشيطة – C18216 – DU JARDIN STREET, CUREPIPE, MAURITIUS ...
 • PRIYADARSHINI CO LTD نشيطة – C53181 – MAHESHWARNAGRI ROAD, TRIOLET, MAURITIUS ...
 • RISHI MUNI & CO. LTD نشيطة – C59814 – 9 BARROW LANE, E MARTIAL, EAU COULEE MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب J-CO-LTD

 
 • ZJJ & CO. LTD. نشيطة – C078583 – SUITE 2005, LEVEL 2, ALEXANDRA HOUSE, EBENE, CYBERCITY ...
 • A R J CO LTD نشيطة – C22091 – C/O MEEAJANE ROSUN, UNION PARK, NOUVELLE FRANCE MAURITIUS ...
 • A T J CO LTD نشيطة – C087021 – 437 ROYAL ROAD, CASTEL ...
 • M. COOLEN M.J CO. LTD. نشيطة – C105458 – ROYAL RD, FOOLCHAND LANE, LALLMATIE ...
 • NIVRAAJ CO. LTD نشيطة – C62979 – C/O SURYA LA SALETTE RD, AQUA VILLAGE, GRAND BAY MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب K-CO-LTD

 
 • THE CHOCOLATE BLOCK CO LTD نشيطة – C070905 – 24 YLANG YLANG, AVENUE SODNAC, QUATRE BORNES MAURITIUS ...
 • B.R NUTTIES FLAVOUR SNACK CO LTD نشيطة – C58793 – MOSQUE ROAD, GRAND SABLE, MAURITIUS ...
 • CHEER LUCK CO., LTD. نشيطة – C37184 – C/O GENPRO CONSULTING (MTIUS) INC, SUITE 802 ST JAMES COURT, ST DENIS STREET PORT LOUIS ...
 • JERRY MARK CO., LTD. نشيطة – C64302 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • TRASK CO LTD نشيطة – C14921 – 8 DRAPER AVE, QUATRE BORNES ...
 

الشركات التي تنتهي ب L-CO-LTD

 
 • Y.M.INTERNATIONAL CO.,LTD. نشيطة – C57110 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., SUITE 802,ST JAMES COURT, ST DENIS STREET, PORT LOUIS ...
 • POWER LEADER INTERNATIONAL CO., LTD. نشيطة – C59287 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • L Y CREATIVE INTERNATIONAL CO LTD نشيطة – C38452 – C/O CKLB INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, FELIX HOUSE, 24 DR JOSEPH RIVIERE STREET PORT LOUIS ...
 • LEADER VIGOR INTERNATIONAL CO., LTD. نشيطة – C46871 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • REBAR STEEL CO LTD نشيطة – C072249 – C/O J AND D SERVICES LTD, 4TH FLOOR, DISCOVERY HOUSE, ST JEAN ROAD, QUATRE BORNES MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب M-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب N-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب O-CO-LTD

 
 • MONTEVALLO CO LTD نشيطة – C071705 – 25, POPE HENESSY ST, PORT LOUIS, MAURITIUS ...
 • SIYO CO LTD نشيطة – C23549 – 31 EMILE VANDAGNE STREET, ROCHE BOIS, MAURITIUS ...
 • GAWTAM SOOKALOO CO LTD نشيطة – C19458 – ROYAL ROAD, GOODLANDS, MAURITIUS ...
 • LAZIO CO LTD نشيطة – C25394 – PORT LOUIS – DR JOSEPH RIVIERE STREET, QUATRE BORNES, MAURITIUS ...
 • WORTHYPRO CO LTD نشيطة – C090191 – PORT LOUIS – 21 CITE RICHELIEU, BLACK RIVER ROAD, PETITE RIVIERE ...
 

الشركات التي تنتهي ب P-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب Q-CO-LTD

 
 • NADFAAQ CO LTD نشيطة – C090165 – ROYAL ROAD, BARAMIA, ROSE BELLE ...
 • AYAQ CO. LTD نشيطة – C093750 – 91A AVE BELLE ROSE, Q BORNES ...
 • ELHAQ CO. LTD نشيطة – C079281 – 22 ALMA ST, VALLEE PITOT, PORT LOUIS ...
 • AL-MASHREQ CO. LTD نشيطة – C106147 – 7 SAVRIMOOTOO ST, PORT-LOUIS ...
 • ASHFAAQ & CO LTD نشيطة – C46739 – ROYAL ROAD, UPPER VALE, MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب R-CO-LTD

 
 • BANNERET MARINE CARRIER CO., LTD. نشيطة – C35597 – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • NAW AND SHEHR CO LTD نشيطة – C104423 – C/O JHUGROO ABDUS SHEHRAAZ, NOOR MOSQUE RD, PHOENIX ...
 • AL SHAHEEN DECOR CO LTD نشيطة – C089985 – NEW MOSQUE ROAD, BELVEDERE, LALLMATIE ...
 • LES AIGRETTES RIVER CO LTD نشيطة – C54518 – TAMARIND FALLS, HENRIETTA, VACOAS MAURITIUS ...
 • DIAMOND STAR CO., LTD. نشيطة – C38468 – C/O EQUITY TRUST (MTIUS) LTD, 2ND FLOOR,FELIX HOUSE, 24 DR JOSEPH RIVIERE STREET PORT LOUIS ...
 

الشركات التي تنتهي ب S-CO-LTD

 
 • MYLANDSCAPES CO LTD نشيطة – C081160 – PARK LANE PROPERTIES, CHEMIN 20 PIEDS GRAND BAIE ...
 • LOTUS RAYS CO LTD نشيطة – C099936 – 8 MAGON DE MEDINE ST, BEAU BASSIN ...
 • ONEVALDUS CO LTD نشيطة – C102398 – VERGER RD, PETIT VILLAGE, GOODLANDS ...
 • ECOLOGY BAGS CO LTD نشيطة – C080533 – Central Flacq, Mauritius – C/O GIANCHAND JAHREE CAMP LABOUE, RICHE MARE, CENTRAL FLACQ ...
 • NEXT TOURS CO. LTD نشيطة – C56023 – ROYAL ROAD, BRISEE VERDIERE, MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب T-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب U-CO-LTD

 
 • NILU CO LTD نشيطة – C085790 – BONDAH PRITISHA, MORC BEAU PLATEAU, MAPOU ...
 • OBAU CO. LTD نشيطة – C50548 – Ebene, Mauritius – C/O GENPRO CONSULTING (MAURITIUS) INC., LEVEL 3, ALEXANDER HOUSE, 35, CYBERCITY EBENE, MAURITIUS ...
 • SUPER ALU CO. LTD نشيطة – C59915 – 22 PREMSING BABOOLALL ST, ROCHES BRUNES, BEAU BASSIN MAURITIUS ...
 • CLAVIS TRAVEL BUREAU CO LTD نشيطة – C11028 – 1 CORDERIE ST, P LOUIS ...
 • KINGU CO LTD نشيطة – C58339 – ROYAL ROAD, BAIE DU TOMBEAU, MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب V-CO-LTD

 
 • K V CO LTD نشيطة – C26413 – MORCELLEMENT TRIO DEVELOPPEMENT, POINTE AUX PIMENTS, TROU AUX BICHES MAURITIUS ...
 • G.D.V. CO. LTD نشيطة – C16128 – R.H.V. BUILDING, 58 PAILLES ROAD, PAILLES MAURITIUS – PORT LOUIS ...
 • SHARM & DEV CO LTD نشيطة – C066355 – MORCELLEMENT LECLEZIO, QUATRE CARREAUX, EAU COULEE MAURITIUS ...
 • TANZIDEV CO LTD نشيطة – C081734 – 1 IBIS AVENUE MORCELLEMENT SODNAC, Q BORNES ...
 • TRIONAV CO LTD نشيطة – C8931 – CLUB RD, VACOAS ...
 

الشركات التي تنتهي ب W-CO-LTD

 
 • AH-KOYE HA CHOW & CO LTD نشيطة – C9412 – 34 JUMMAH MOSQUE STREET, PORT LOUIS ...
 • TROPICAL RICKSHAW CO LTD نشيطة – C62640 – 56, VILLA CHAMBLY, CUREPIPE ROAD, CUREPIPE MAURITIUS ...
 • CHAN WEE CHOW & CO.LTD نشيطة – C1322 – 11 CORDERIE ST, PORT LOUIS ...
 • ACMETOW CO LTD نشيطة – C50080 – 2, EMMAUS LANE, MONTREAL, PHASE 2, LOT 431, COROMANDEL MAURITIUS ...
 • MACAW CO LTD نشيطة – C53243 – BK A4 AVENUE GOYAVIERS, CAMP BOMBAYE, FOREST SIDE MAURITIUS ...
 

الشركات التي تنتهي ب X-CO-LTD

 
 • EURO MAX CO LTD نشيطة – C092754 – C/O EMAMBUX SHARIFF, 44 CORDERIE ST, PORT LOUIS ...
 • CINIEX & CO LTD نشيطة – C109344 – APPART NO.7, RESIDENCE BEAU SOLEIL, SPLENDID VILLAGE ALBION ...
 • VOX CO. LTD نشيطة – C24258 – 6TH FLOOR,TRAVEL HOUSE, PORT LOUIS, MAURITIUS ...
 • PHARMACLINIX CO LTD نشيطة – C079429 – C/O KRISHNAND BEEHARRY, LOTUS ROAD, MAPOU LECLEZION, GOODLANDS ...
 • SHREELUX & CO LTD نشيطة – C080947 – FLIC EN FLAC TOURIST AGENCY, COASTAL ROAD, FLIC EN FLAC ...
 

الشركات التي تنتهي ب Y-CO-LTD

 
 

الشركات التي تنتهي ب Z-CO-LTD

 
 • S.Y.Z. & CO LTD نشيطة – C6546 – 7 DR.LARCHE ST, ROSE HILL – PORT LOUIS ...
 • SHANAZ CO LTD نشيطة – C53977 – 12, ESAIE DAVID STREET, BEAU BASSIN MAURITIUS ...
 • PARWAZ CO LTD نشيطة – C077886 ...
 • SABCOM CZ CO LTD نشيطة – C100561 – JUMADHAR ST, MARIE JEANNE, ROSE BELLE ...
 • MAD KREATIVZ CO LTD نشيطة – C114669 – 31 AVENUE WELLINGTON, QUATRE BORNES ...